Algemene voorwaarden

 • De deelnemers nemen deel op eigen risico. Stichting Zillewoldse Zommermarkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
 • De organisatie/wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen, op het moment dat:
  deze zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of
  • zich onbehoorlijk of
  • onsportief gedraagt of
  • het om medische overwegingen noodzakelijk wordt geacht.
 • Instructies van politie, wedstrijdleiding, EHBO, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben dan wel de aansprakelijkheid voor evt. schade tot gevolg hebben.
 • Annuleren van de inschrijving met restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, of overheidsingrijpen waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en reeds gedane bestellingen.
 • Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten. Indien gehandeld wordt in strijd met voorgaande is betrokkene schadeplichtig.
 • Inschrijving voor De Zommerrun is persoonlijk. Het startnummer is niet overdraagbaar.
 • Rond start en finish, langs het parcours en op parkeerplaatsen is het alleen voor de sponserende organisaties toegestaan om promotionele activiteiten te ontplooien.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor  promotionele doeleinden van de Stichting Zillewoldse Zommermarkt zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 • De opgegeven kledingmaat bij inschrijving is bindend, het is niet mogelijk dit shirt na inschrijving om te ruilen voor een andere maat. Uiteraard is onderling ruilen geen probleem.