Richtlijnen Zommermarkt

Aan: Deelnemers Zillewoldse Zommermarkt 2017 

 

Stichting Zillewoldse Zommermarkt

Schoolstraat 6

7064 GP SILVOLDE

Tel: 0315323195

Email: zommermarkt@gmail.com

 

RICHTLIJNEN DEELNEMERS “ZILLEWOLDSE ZOMMERMARKT” 2017

 

Voor deelname aan de “Zillewoldse Zommermarkt” in 2017 te Silvolde gelden de volgende richtlijnen:

 

1.Komend vanaf de richting Arnhem neemt u op de A 18 afslag nummer 4 (Doetinchem-Oost/Gaanderen), einde afslag rechts. Bij het eerste verkeerslicht linksaf richting Gaanderen. De weg volgen tot in Silvolde. In Silvolde neemt u de eerste afslag links (Berkenlaan). Na 1,4 km. ziet u aan de rechterkant van de weg cafe-restaurant ’t Molentje (Molenweg 3). U meldt zich dan bij Cafe-Restaurant ‘t Molentje, Molenweg 3 te Silvolde. Deze weg moet u volgen, omdat u anders aan de verkeerde kant Silvolde binnen komt en u zich vast rijdt in het verkeer in het centrum.
2.Bij ‘t Molentje kunt u vanaf 08.30 uur uw kraamnummer afhalen. Het afhalen van het kraamnummer is verplicht. Het kraamnummer is uw bewijs van inschrijving en verwijst naar de standplaats. Indien noodzakelijk, wordt u de plaats op de Markt aangewezen. Heeft u zich om 10.00 uur nog niet gemeld bij ‘t Molentje of telefonisch (0315-323195), dan loopt u het risico dat uw marktkraam aan een ander toebedeeld wordt. Dit om lege plekken op de markt te voorkomen.

 

3.HET DOOR U VERSCHULDIGDE BEDRAG DIENT U Z.S.M. NA ONTVANGST VAN DE FACTUUR OVER TE MAKEN EN DIENT UITERLIJK VOOR 01 JUNI A.S. IN ONS BEZIT TE ZIJN!!!

Bankrekeningnummer NL62 RBRB 0826 2814 86 t.n.v. Stichting Zillewoldse Zommermarkt o.v.v. factuurnummer.

Indien het verschuldigde bedrag niet voor 01 juni a.s. in ons bezit is kunnen wij u geen plaats op de Markt garanderen. Bovendien bent u daarna € 20,-  extra administratiekosten verschuldigd.

 

4.De braderie/markt is van 11.00 uur tot 17.00 uur. In verband met vroege bezoekers gelieve u voor een tijdige inrichting van uw kraam of standplaats zorg te dragen.

 

5.Indien u stroomvoorziening nodig hebt, dient u dit zelf met de aanwonende te regelen.

Deelnemers welke warme etenswaren verkopen, middels braad of kooktoestellen, dienen zelf voor een brandblusser te zorgen. Dit is een verordening van de brandweer. Indien bij controle niet aanwezig, loopt u het risico van verwijdering.

 

6.Als dit niet vooraf is gevraagd, kunt u niet altijd de auto achter de kraam plaatsen.

Tevens is het niet altijd mogelijk extra zeilen en/of balken te reserveren en niet toegestaan deze bij

andere kramen weg te halen.

7.Dit jaar zal de brandweer wederom controleren of de tegenoverliggende afstand tussen de kramen incl. luifels minstens 4 meter is. Houdt u zich aan deze afstand anders loopt u het risico dat u wordt verwijderd.

 

8.Indien u andere handelswaar gaat verkopen dan dat u op het inschrijfformulier heeft vermeld, zet u de organisatie voor praktisch onoplosbare problemen. U loopt dan eveneens het risico dat u zult worden verplaatst of zelfs verwijderd.

 

9.De eetkramen zorgen zelf voor afvalemmers. U bent verplicht na afloop van de “Zillewoldse

Zommermarkt” uw plaats en omgeving weer schoon op te leveren. Door de organisatie wordt u

een vuilniszak aangeboden. Gelieve de vuilniszak met afval op de stoep te plaatsen.

 

10.Na afloop van de markt wordt u verzocht de zeilen op de kramen te leggen.

De kramen worden door de verhuurder zelf afgebroken.

 

11.De organisatie is niet gehouden aan branchebescherming, kan dit niet garanderen en is niet gehouden aan enige compensatie, in welke vorm dan ook, indien een deelnemer nadeel ondervindt aan het ontbreken hiervan.

 

12.Beslissingen door de organisatie genomen zijn bindend.

 

De organisatie wenst u een succesvolle markt toe.